Menü

Ahmet Şevki Akçay

Veteriner ve hayvan patolojisi profesörü (İzmir 1888-İstanbul 1959). İlköğrenimini İzmir’de, ortaöğrenimini Kuleli Tıbbiye İdadisi’nde yaptı; 1912’de Askeri Baytar Mektebi’ni bitirdi. Aynı yıl askeri veteriner hekim olarak Balkan Savaşı’na katıldı. Savaş sırasında Çatalca’da ordu atlarında çıkan ruam hastalığını incelemekle görevlendirildi. 1913’te askeri okulda histoloji dersleri okuttu.1914’te Birinci Dünya Savaşı’na katıldı; çeşitli cephelerde bulundu. Bu arada, Adana’da bir hayvan hastahanesi kurulmasını sağladı. Yeniden okula döndüğünde histoloji ve patolojik anatomi derslerini okuttu. Ayrıca Şişli Memleket Hayvan Hastahanesi bulaşıcı hastalıklar uzmanlığını yaptı. 1922’de Yüksek Baytar Mektebi embriyoloji, Patoloji ve Gıda Kontrolu Enstitüsü’nde çalıştı; gözde gliyom ve tavuklarda kanser konulu iki inceleme yayımladı.

1930’da yurda dönerek öğretim görevine devam etti. Almanya’da iken askerlikten istifa etmişti. Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açılınca burada patoloji ve patolojik anatomi doçentliğine tayin edildi. 1936’da profesörlüğe, 1937’de Patolojik Anatomi Enstitüsü müdürlüğüne getirildi. 1944’te ordinaryüs profesör oldu.

Ord. Prof. Dr. Şevki Akçay Türkiye’de veterinerlikte Patolojinin kurucusu sayılır; Veteriner Fakültesi’nde kurduğu patoloji müzesi ve histopatoloji preparat koleksiyonu örnek kuruluşlardır.Şevki Akçay, Atatürk devrimlerinin heyecanlı bir savunucusu, dil devrimine ve layiklik ilkesine tutkun bir bilim adamıydı. Derslerinde ve eserlerinde öz türkçe terimleri özenle kullanır, bu konuda büyük bir titizlik gösterirdi. Ölümünden sonra ailesi tarafından Türkiye’de ilk veterinerlik ödülü olan ”Akçay Ödülü” kuruldu.

1000 lira tutarındaki bu ödül her yıl Veteriner Fakültesi’nde patolojik anatomi derslerinden en yüksek notu alan ve fakülteyi en başarılı öğrenci olarak bitiren veteriner hekime verilir.

(Alıntıdır. Bkz. http://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

14.10.2020 01:58

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar