Menü

Anadolu Sporu İçin El Ele

HAYATSPOR’UN hazırladığı «Anadolu 74 Raporu» yazı dizisinin amacı, Türk Sporunda büyük bir potansiyel olan Anadolu’daki spor ortamını, olanakları ve sorunları, gerçekçi bir inceleme ile ortaya koymaktı. Anadolu Sporunun son durumunu incelemek üzere hazırlıklara başlandığı sıralarda, bilgimiz, sadece sporla ilgili resmi kuruluşların her şeyi «güllük, gülistanlık» gösteren bültenlerinden edindiğimiz kadardı. Ancak çiçeği burnunda dergimizin bu özürünü öne sürerek öteki spor yayın organlarına göre yaptığımız değerlendirmeler, hiç bir şekilde sesi duyulmayan (öncelikle Doğu Anadolu’da) Anadolu Sporunun durumu hakkında endişe verici kuşkular getiriyordu bize. Gerçekten de karşılaştığımız sorunlara karşı en büyük hizmetimizin ütopik çözüm yolları aramaktan çok bu sorunları iyi niyetli yöneticilere duyurmak olduğu inancını kanıtladık.Arkadaşlarımızdan Alaettin Metin ile Behiç Kılıç görev döneminde iki ayrı koldan Doğu, Kuzey ve Güney illerimizi gezdiler. Arkadaşlarımızın yazılarında öncelikle dikkatimizi çeken, spor yapmanın gereğine inanmış gençlerin, ilgililer tarafından kendi hallerine bırakılmış bulunmaları oldu. Amatör spor, manevi unutulmuşluğun yanı sıra, parasal güçlüklerin de dramını yaşıyordu. Türkiye futbol liglerine katılan kent takımları da, gelişmelerine engel olan bir takım yönetmelikler öne sürerek Futbol Federasyonu’ndan olan yakınmalarını dile getirdiler. Anadolu’daki spora dönük gençler ve aydın yöneticilerin genel isteği sorunlarının Ankara’daki ilgililere duyurulmasıydı.BAKANLIK ÖNEM VERİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete, Anadolu’daki amatör spor dallarının geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların öncelik taşıdığını bildirdi bize. Mete’nin açıklamasına göre, bakanlık raportörleri de HAYATSPOR örneği bir inceleme gezisinin uygulanmasına, kendi açılarından başlamışlardı. Bölgelerin spor karakterleri değerlendirilerek tesis yapımına gidilecekti yurdun çeşitli yörelerinde.

Yine bakanlıktan 10, Beden Terbiyesi G. Müdürlüğü’nden 5 olmak üzere on beş denetleyici Anadolu’da bir başka çalışmayı yürütmeğe başlamışlardı. Bu denetleyiciler, profesyonel kulüpleri amatör sporları desteklemeğe yönelteceklerdi. Profesyonel kulüpler bundan böyle gelirlerinin %30’unu amatör spor dalları için harcamağa zorunlu olacaklardı. Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete, yeni geliştirilen bir başka çalışmayı da şöyle anlattı: «Sporun her dalda çekirdeği olacak olan okullarımıza daha bir bilinçli eğileceğiz. Geçen yıl 25 milyon lira olan okul içi spor eğitimi ödeneğini bu yıl 60 milyon liraya çıkardık. Bu arada yurt dışından 12 yabancı antrenör getirip amatör sporun çeşitli dallarında bilimsel çalışmalara başlayacağız.»DAHA ÇOK YARDIM

Doğu ligi için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları da, bu ligin geliştirilmesi yolunda idi. Genel Müdür İsmail Hakkı Güngör, Spor-Toto kuruluşunun isim hakkı geliri ile yaşayan bu lige daha başka bazı maddi olanakların da sağlanması yoluna gideceklerini söylüyordu.

Sonuç olarak sporumuzun üst düzeyindeki sorumlu yöneticileri Anadolu’da öncelikle amatör sporların gelişmesi için bütün olanaklarını seferber edecekleri görüşünü içtenlikle belirtiyorlardı. Bu amaçla yapılacak çalışmalar arasında, eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilecek olan amatör adaylarına ilişkin karar da önemli yer tutuyordu.Futbol Federasyonu Başkanı Haşan Polat’ın görüşleri ise liglerdeki takım sayısının dondurulmasında birleşiyordu. Polat bugün Türkiye Liglerinde 83 olan profesyonel takım sayısının bu mevsimin sonunda 80’e indirileceğini, böylece federasyonun yardımının daha bilinçli yürütülebileceğini söylüyordu.

Tüm bunlar iyiydi, umut vericiydi ama, yurt çapındaki yansımasının nasıl ve ne ölçüde olacağı kesinlik kazanamıyordu.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/hayat-spor-dergisinin-1974-tarihli-26-sayisi)

20.01.2021 00:55

Kategoriler:   Spor

Yorumlar