Menü

Bu Ne Biçim Atatürkçülük?

Birbirini kovalayan uçak kazaları ve hilafet meselesi dolayısıyla, talihsizliğinde sağın da solun da birleştiği Ulaştırma Bakanı Ferda Güley, hilafetin ilgası münasebetiyle çıkarılacak pullar dolayısıyla çok zor bir duruma sürüklendi. Hilafetin ilgasının 50. yıl dönümünü kutlamak amacı ile bastırılması lazım gelen bir seri puldan hükümet vazgeçti. Yani hilafetin ilgasını Türk milleti bir seri pulla dahi kutlamak olanağını bulamadı. Neden?Talihsiz Ferda Güley’e göre pullar için hazırlanan resimler iyi olmamış. Sayın Bakan bunları beğenmemiş.. Sonra böyle bir pul serisi çıkarmanın anlamı da yokmuş. Çünkü insan evlendiği günün yıl dönümünü kutlarmış ama, boşandığı günü kutlamazmış.

Problemi bütün önemi ile ortaya koyalım, mesele, ne resim, ne boşanma veya evlenme meselesidir. Mesele düpedüz bütün vehameti ile hilafet meselesidir.Şimdiye kadar hiç bir pul resmi Bakan’ın sübjektif keyfine arzedilmiş değildir. Eğer bir Ulaştırma Bakanı pulların resimleri ile meşgul oluyorsa, hiç tereddüt etmeden, uçaklarımızın neden birbiri üstüne kazaya uğradığını, neden telefonlarla konuşamadığımızı, denizciliğimizin neden gerisin geriye gittiğini çabuk anlarız. Hiç kimse üzerine alınmasın ama bu iş, Topkapı Sarayı’nda devlet işlerini yüzüstü bırakıp, havuzdaki kırmızı balıklarla oynamaya benzer.

Evlenme veya boşanma hikayesine gelince: Bu konu üzerinde de önemle durmak lazım. Atatürk Türkiyesi hilafeti kaldırarak bir boşanma meselesi yapmış değildir. Meseleyi bu kadar basite almak Ferda Güley’e yakışmaz. Atatürk Türkiyesi bu kararı ile yüzyıllar boyunca elini kolunu bağlayan tutucu, olumlu bilgilere sırt çevirmiş bir düzeni yıkıyordu.Fetvalar sistemi yerine modern hukuku ve düşünceye kanat açtıran laikliği getiriyordu. Hilafetin ilgası bu demekti… Hilafetin ilgası Atatürk devrimlerinin başlangıç noktası, hareket çizgisi idi.

Türk toplumu ümmet devrini aşarak ve ondan sıyrılarak millet devrine giriyor, sırtına milli bir giysi geçiriyordu. Pullar bize bu büyük dönemeci hatırlatacaktı.Bu gerçeği Atatürk’ün partisinde yıllar yılı siyasal staj yapmış olan ne Ecevit, ne de Ferda Güley bilmemezlik edemezler. Eğer cidden bilmiyor idi iseler bunun, 20. yüzyılın sonuna geldiğimiz bir devirde büyük bir eksiklik olduğuna inanmaları gerekir.

Ama mesele bu da değil ve yukarıda tarif ettiğimizden çok daha ağırdır. Mesele yeni Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’de şeriatçı düzeni kurmak için ortaya çıkmış olan kimselere baş eğmesinden, teslim olmasından ibarettir.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/meydan-dergisinin-1974-tarihli-479-sayisi/)

22.02.2021 16:37

Kategoriler:   Bayat Haber

Yorumlar