Menü

Cemil Bilsel

Hukuk profesörü (Şam 1879-Ankara 1949). 1908de Mektebi Hukuk’ta hukuku umumiyei düvel (devletler umumi hukuku) dersleri vermeğe başladı. 1914’te görevinden ayrılarak Şam ve Kudüs Evkaf müdürlüğüne atandı. 1917’de Ruslar’ın çekilmesinden sonra Batum, Kars ve Ardahan çevresinin yönetimiyle, 1918’de aynı bölgede yapılan plebisit’in düzenlenmesiyle görevlendirildi. 1920’de Mektebi Mülkiye’de, 1921’de de Darülfünun’da eski görevine dönen Bilsel, 1925’te Ankara Hukuk Fakültesi’nin dekanlığına ve devletler umumi hukuku profesörlüğüne getirildi.1920-1924 yılları arasında Milletler Cemiyeti’nin uluslararası yardım kurullarında, Prag, Budapeşte ve Lyon kongrelerinde çalıştı. La Haye Milletlaerarası Daimi Adalet Divaninda Bozkurt-Lotüs Davası görülürken türk heyetinin müşaviriydi. 1934’te İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne atanan Bilsel, 1943’te emekliye ayrıldı; aynı yıl C.H.P. Samsun milletvekili seçildi, VII. ve VIII. dönemlerde de T.B.M.M.’de bulundu. 1945’te Birleşmiş Milletler Anayasasının hazırlama çalışmalarına katılan Bilsel için, 1939’da İstanbul Hukuk Fakültesi, Cemil Bilsel Armağanı adını taşıyan bir eser yayımladı. Başlıca eserleri: Cemiyeti Akvam (1923); Hukuku düvel dersleri (4 cilt, 1926 – 1927); Lozan (2 cilt, 1933); Dünya barış buhranında Boğazlar (1939); Milletlerarası hava hukuku (1948).

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

25.12.2020 11:36

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar