Menü

Cumhuriyet Hastalıkları

Türkiye’de bulaşıcı hastalıklarla savaş ancak Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra ciddi bir şekilde ele alınmıştır. 1930 yılında kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda bulaşıcı hastalıklarla savaş yollan saptanmış, kullanılacak her çeşit aşı ve serumun devletçe hazırlanması veya dışardan getirtilmesi kabul edilmişti. Aynı kanunda Hükümet’e haber verilmesi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklann kimler tarafından, ne şekilde ve nereye bildirileceği belirtiliyordu.Toplumun sağlık yönünden bilinçlenmesi, sağlık hizmetlerinin yurdun her köşesine götürülmesi, koruyucu aşı ve serumların uygulanması ve tedavi olanaklarının günden güne gelişmesiyle bulaşıcı hastalıklar toplumu tehdit eder durumdan çıkarılmıştır.

Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çok görülen çiçek, veba, tifüs, dönüşlü humma gibi tehlikeli hastalıklar artık görülmüyor. Toplumu kemiren verem, trahom, cüzzam ve frengi gibi hastalıklar denetim altına alınmış, sıtmanın hemen hemen kökü kurutulmuştur.

Bulaşıcı hastalıklara karşı savaşta önceleri personel ve motorlu araç yetersizliğinden dolayı sınırlı ölçüde yürütülen aşılama çalışmaları 1981’den sonra, hızlandırılarak yaygınlaştırılmıştır.

Bugün yurdumuzda en çok görülen bulaşıcı hastalıklar başta kızamık olmak üzere sırayla boğmaca, tifo, enfeksiyöz hepatit, difteri, kızıl, şarbon, çocuk felci (polyomiyelit), paratifo, bulaşıcı menenjit, dizanteri, malta humması (brüselloz) ve kuduzdur. Bildirilen hastalık olayları sayısının gerçek sayıdan çok düşük olması, ulaşım olanaklarının yetersizliği, sağlık personelinin azlığı, teşhis için yeterince laboratuvar olmayışı, bildiriyle sorumlu olanların işi önemsememeleriyle açıklanabilir. Öte yandan istatistik yıllıklarında olay sayısının yıldan yıla azalacak yerde artıyor görünmesi, gerçekte hastalık olaylarının arttığını değil zorunlu bildirim sisteminin gittikçe daha iyi işlediğini ve halkın bilinçlendiğini gösterir. Ayrıca bütün hastalık olayları bildirilmiş olsaydı ölüm oranı da bugünkünden daha düşük olacaktı.

(Alıntıdır. Bkz. http://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

06.10.2020 20:02

Kategoriler:   Bayat Haber

Yorumlar