Menü

Henri Franklin – Bouillon

Fransız siyaset adamı (Jersey 1870-Paris 1939). Gazetecilik yaptığı sırada milletvekili seçilerek siyasetle uğraşmağa başladı (1910-1919; 1923-1936). Painleve Hükûmeti’nde devlet bakanı olarak görev aldı (1917). Bu sırada Rheinland Cumhuriyeti’nin kurulmasına çalıştı (1919). O tarihlerde Türkiye’nin bölüşülmesinde rol alan fransız kuvvetleri Adana, Mersin ve çevresini işgal altında tutuyor ve mahalli milis kuvvetleri karşısında zor günler geçiriyordu. Bu durum karşısında Fransa, Ankara Hükümeti ile anlaşmayı dış politikasına daha uygun buldu ve Franklin-Bouillon’u Ankara’ya gönderdi (4 haziran 1921). Fransa, Yunanistan’ın tüm Anadolu’yu işgale kalkışmasını ve öbür itilâf devletlerinin bu hareket karşısındaki tutumlarını haksız ve yersiz bulmaya başlamıştı. Bu arada düzenli ordunun zaferler kazanmaya başlaması, özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’nin parlak sonucu bu dönüşün somut gerekçelerinden biriydi.

Mustafa Kemal’in Ankara istasyonundaki özel dairesinde yapılan görüşmelerin daha başlangıcında Franklin – Bouillon Türkler’i takdir ettiğini açıkça söylüyordu.

Misakı Millî’de yer alan tüm maddeler tartışıldı ve bu görüşmelerin sonunda Ankara Antlaşması imzalandı (20 ekim 1921). Bundan sonra da birkaç kere Türkiye’ye gelerek dostluk ilişkilerini devam ettiren Franklin – Bouillon Lozan Antlaşması’nda Fransa’yı temsil etti (1923). Radikal Parti üyesi olan, fakat millî birlik yararına partilerin bölücülük siyasetine son vermeyi savunan Franklin – Bouillon’un ülkesinde bu amaçla açtığı kampanya, Radikal Parti’de bölünmelere sebep oldu.

(Alıntıdır. Bkz. http://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

07.09.2015 12:55

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar