Menü

Hulusi Behçet

Deri hastalıkları profesörü (İstanbul 1889 -1948). 1909’da Tıbbiye’yi bitirdi. 1914’e kadar Gülhane Tıp Akademisi deri hastalıkları servisinde asistan olarak çalıştı. 1914’te Kırklareli Asker Hastahanesi başhekim yardımcılığına atandı; bir süre Kırklareli ve Edirne Asker hastahanelerinde deri hastalıkları hekimliği yaptı.1918’de Avrupa’ya gitti, önce Budapeşte’de, sonra Berlin’de çeşitli hastahanelerde çalıştı, 1919’da yurda dönünce Cağaloğlu’nda muayenehane açarak bir süre serbest çalıştı; 1923’te Hasköy Zührevi Hastalıklar Hastahanesi başhekimliğine atandı; altı ay kadar burada çalıştıktan sonra Guraba Hastahanesi deri hastalıkları mütehassıslığına getirildi. Bu hastahanedeki çalışmalarıyle ve şark çıbanı üstüne yaptığı araştırmalarla ilgi uyandırdı. 1933 üniversite reformu sırasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi deri hastalıkları ve frengi kliniği profesörlüğüne seçildi. 1939’da ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi. Araştırmalarıyle yurt içinde ve yurt dışında ün kazanan Hulusi Behçet, değişik dallarda çalışan tıp bilginlerinin ayrı ayn niteledikleri bir deri hastalığı üzerinde 25 yıl çalışmış, bunun başlı başına bir hastalık olduğunu ve bir virüsten ileri geldiğini öne sürmüş, görüşünü yerli ve yabancı tıp dergilerinde yayımlamıştır.1947’de Cenevre’de toplanan Uluslararası Tıp Kongresi’nde, Zürich Tıp Fakültesi dermatoloji profesörü Miescher’in önergesi ve birçok uzmanın da uygun görmesi üzerine bu hastalığa Morbus Behçet (Behçet hastalığı) adı verildi.

Bütün ömrü bilimsel araştırma ve uygulamalarla geçen Hulusi Behçet’in yerli ve yabancı tıp dergilerinde birçok inceleme ve araştırması yayımlandı.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

18.02.2021 00:06

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar