Menü

Hüseyin Hacim Muhittin Çarıklı

Milli Mücadele kahramanı, devlet adamı (Uşak 1881-İzmir 1965). Osmanlı imparatorluğu’nun kesin çöküş dönemine girdiği yıllarda Hacim Muhittin Bey gene bir mülkiyeli olarak fiğe bölgesinde görevden göreve koşuyordu. İzmir Mülkiye İdadîsi’ni, İstanbul’da Mülkiye Mektebi’ni bitirmişti (1904).1919 yılının 15 mayısında yunan askerleri İzmir’e çıktığında Hacim Muhittin Bey Balıkesir’de mutasarrıftı. Düşmanın İzmir’de kalmayacağı, içerilere doğru ilerleyeceği besbelliydi. Hacim Muhittin Bey bölgenin faal ve yurtsever olarak tanınmış kişilerinden Vasıf (Çınar), Vehbi (Bolak), Hulûsi (Darblı), Hamdi Köprülülü beylerle temasa geçerek Balıkesir’de bir millî kongrenin toplanmasına önayak oldu. Balıkesir Kongresi bazı konularda Erzurum Kongresinden de atak görünüyordu. Burada alınan kararların uygulanmasına hemen geçildi. Hacim Muhittin Bey, ağustos başında Nazilli’de toplanan ikinci ve ağustosun 16’sı ile 25’i arasında Alaşehir’de toplanan üçüncü kongreye de öncülük etti. Böylelikle de bölgede Kuvayı Milliye’nin önderliğini yapmış oldu.Kurduğu örgütün mücadeleyi sürdürdüğü günlerde Hacim Muhittin Bey Meclisi Mebusan’a katılmak üzere İstanbul’a gitti; ancak bu görevi uzun sürmedi ve işgal kuvvetlerinin yasama organını dağıtmasından sonra Ankara’ya geçerek orada açılan birinci T.B.M.M.’de çalışmağa başladı. Bursa’nın düşman eline geçtiği günlerde oranın da olağanüstü valisiydi. Bu yüzden Meclis’te ağır suçlamalara uğradı. Bir önergeyle konuyu kürsüye getiren milletvekilleri vali olarak Hacim Muhittin Bey’in, komutan olarak da albay Bekir Sami (Günsav) ve Alaşehir komutanı Aşir (Atlı) beylerin mahkûm edilmesini istiyor ve bunda direniyorlardı; bu yönde bir karar alınmaması Mustafa Kemal’in savunmalarıyle mümkün olabildi.

Hacim Muhittin Bey Meclis’teki yerini 1920’den başlayarak 1950’ye kadar korudu ve bu arada 4 sayılı Konya ve Şark İstiklâl mahkemelerine başkanlık etti (1922 – 1926). 1950’den sonra siyasi hayattan çekildi.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

30.09.2020 21:02

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar