Menü

İhsan Hilmi Alantar

Çocuk hastalıkları uzmanı (İstanbul 1888 -1959).

1905’te Vefa Lisesi’ni, 1911’de Darülfünun Tıp Medresesi’ni bitirdi. Balkan Savaşı’ndan sonra, çocuk hastalıkları konusunda ihtisas yapmak için Paris’e gitti (1913); fakat bir yıl sonra Birinci Dünya Savaşının başlaması üzerine yurda döndü ve cepheye gönderildi. 1916’da ihtisasını tamamlamak için Berlin’e gitti, 1920’ye kadar Prof. Czerny’nin yanında çalıştı. Mütarekeden sonra İstanbul’a döndü; Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Ankara’ya gelen İhsan Hilmi, Numune Hastahanesi iç hastalıkları hekimliği yaptı. 1921’de Ankara’da, Türkiye’nin ilk çocuk dispanserini açtı. O şıralar Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan «Çocuk Bakımı Kitabı Yarışmasına katıldı ve yazdığı kitap, bu konuda en başarılı eser sayıldı.1923’te İstanbul’a döndü; Şişli Çocuk Hastahanesi çocuk hastalıkları mütehassıslığına tayin edildi. 1924’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi püerikültür muallimliğine getirildi 1933 üniversite reformunda, profesör unvanıyle, Tıp Fakültesinde kurulan Çocuk Hastalıkları ve Bakımı Kliniği direktörlüğüne tayin edildi; 1940’ta aynı kürsüde ordinaryüs profesörlüğe yükseldi, 1957’de emekliye ayrılan Dr. İhsan Alantar’ın çeşitli tıp dergilerinde yayımlanmış, 29’u yabancı dilde olmak üzere (16’sı almanca, 12’si fransızca, 1’i ingilizce) 99 makalesi vardır.

Türkçe makalelerinde daha çok süt çocuğunun hastalıklarını ele almakla birlikte beslenme konusuna da geniş yer verir.

Yabancı dildeki yayınlarının çoğu, az rastlanan bazı çocuk hastalıkları üstünedir. Milli tıp kongrelerinde de türk çocuklarının antropometrik ölçüleri, avitaminoz hastalıkları gibi mediko-sosyal konuları incelemiş,günlük gazetelerde çocuk sağlığı üstüne pek çok yazısı çıkmıştır. Ayrıca çocuk eğitimine de ilgi gösteren Alantar, A. Czerny’nin Çocuk eğitiminde hekim adlı eserini Dr. C. Gürsan ile dilimize çevirdi.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

11.10.2020 15:39

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar