Menü

Muhalefette Güç Birliği

Son günlerde, muhalefet çevrelerinin sessiz ve derinden temaslara giriştikleri hakkında söylentiler yoğunlaşmaya başladı. Bazı politikacıların ayırıcı faktörleri bertaraf etmek üzere büyük çabalar sarf etmekte olduklarından bahsediliyor. İyi haber alan kaynaklar, kamuoyunda bugünkü iktidarın yarattığı hayal kırıklığını ve anayasal karma ekonomik sistemi hiçe saymak eğilimlerinin tepkilerini değerlendiren bir grubun muhalefet partileri ileri gelenleriyle temaslara giriştiklerini ısrarla bildiriyorlar.Öte yandan, bütçe müzakerelerinin muhalefeti birleştireceği, hiç değilse, aradaki buzları eriteceği kanısında Ankara’nın yorumcuları. Temasların gizlilik içinde cereyan ettiğini de söylüyor aynı kaynaklar. Bazı çevreler de, ana muhalefet partisinin, iktidara karşı şimdilik dikkatli ve sabırlı bir bekleyiş içinde olduğunu, iktidarın kısa zamanda kamu oyunun güvenini büsbütün yitirmesini beklediğini, hemen harekete geçmek niyetlisi olmadığını iddia ediyorlar.

Doğru haber alan kaynaklar da, Adalet Partisi Genel Başkanının meydan savaşını bütçe tenkitlerinde vermeye hazırlandığını ileri sürüyorlar. Verilen bilgiye göre, Demirel yoğun bir çalışma içindedir ve bütçe müzakerelerinde partisinin görüşlerini bizzat yapmaya hazırlanıyor. Ana muhalefet partisi, bugünkü iktidarın anayasal hakları ve hürriyetleri hiçbir şekilde tahrip edecek güce sahip olmadığı kanısında. Böyle bir teşebbüse girişmek şöyle dursun, bunu hayal etmesi dahi kaabil değildir. Zira, milletin çoğunluğunu temsil eden parlamento çoğunluğu muhalefetten yanadır ve gerektiğinde yasama olanaklarını sonuna kadar kullanarak engellemeyi yapabilir.CHP KANADI

Muhalefet, giderek birleşme zorunluğunu daha çok duyarken, iktidarın bir kanadı olan CHP içindeki kıpırdamalar gittikçe yoğunlaşmakla ve su yüzüne çıkmaktadır. Bilhassa, MSP’ye verilmekte olan tavizler CHP grubunu hayli öfkelendirmekte, için için kaynar hale gelmesine sebep olmaktadır. Bilhassa genel af konusu yakınları son anarşik olaylar ve kızıl eylemlerden dolayı mahkum olmuş ya da tutuklu bulunanlar, genel af tasarısını yeterli bulmadıklarını Meclis kulislerinde söylüyorlar.

Siyasi gözlemcilerin kanaatine göre, CHP bir bunalıma doğru koşaradım ilerliyor. Genel Başkan Ecevit’in merhum İnönü gibi, çözüm arayan sorunlarda bir ağırlık teşkiletmesi mümkün değildir deniliyor. «Ecevit, iktidara geçtikten sonra, sadece kamuoyunda değil, kendi partisi içinde de siyasi gücünü yitirmiştir» kanısı yaygındır.

AŞIRI AKIMLAR VE GENEL AF

«Tüm solu bünyesinde temsil eden CHP ile aşırı sağcı, şeriatçı ve dinci bir parti olduğunu açık açık ifade etmiş olan MSP, yurtta siyasi oarışın gerçekleşmesine en büyük engel teşkil ediyor» kanısı da yaygın Ankara’da. Laikliğe karşı işlemiş olduğu suçların sıra sıra dosyaları Meclis Adalet Komisyonuna gelmiş olan MSP Genel Başkanı Erbakan’ın bugün için en çok üzerinde durduğu konu genel affın çıkmasıdır, deniliyor. Böylece hem kendisini, hem de partisini anayasaya karşı işlenmiş suçlardan kurtarmanın çabası içinde olduğu görülüyor.CHP içinde Ecevit’ten daha da solda 80 – 90 parlamenter bulunduğu ve bunların kısa zamanda devlete tam anlamıyle elkoymak için genel başkanlarını zorladıkları iddia ediliyor.

Bir başka iddiaya göre de Tunceli ve Erzurum olayları dolayısıyle İzmir milletvekili GENÇ’in gruba verdiği «Gençlik sorunları»nı bir genel görüşmede ele alma önergesi aşırı solun CHP’de harekete geçme işaretidir. Aşırı sol, CHP Parti Meclisinde elde ettiği başarıdan sonra şimdi de parlamento aruolarına hakim olma kararındadır.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/meydan-dergisinin-1974-tarihli-479-sayisi/)

23.02.2021 11:33

Kategoriler:   Bayat Haber

Yorumlar