Menü

Nesrin Sipahi ile Türk Müziği Üzerine

Güzel sesli ve güzel yüzlü sanatkar geçen yıl dinleyicilerinden ayrılamadığı için Paris’deki bir müzikholden almış olduğu cazip teklifi ileri bir tarihe bırakmıştı. Fakat Türk musikisini yurt dışında hakkıyla tanıtabilmek için “Artık dış angajmanları düşünüyorum” diyor.

EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE Değerli sanatkar Nesrin Sipahi ailesine ve evine son derece bağlı bir insandır. Resimde eşi Aldemir Sipahi ve oğlu Yunus Emre ileİSTANBUL sanat aleminin iki yıl önce kazandığı genç ve değerli bir sanatkarı Nesrin Sipahi.

Nesrin Sipahi 9 yıl Ankara Radyosundan ve muhtelif sahne konserlerinden Ankara’lı dinleyicilere sesini duyurduktan sonra İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Kıymetli sanatkarı yakından tanıyanlar onun nezaketine, cana yakınlığına ve vefakarlığına hayrandırlar. Muhteşem bir sesin sahibi ve aynı zamanda mükemmel bir musiki bilgisi olan değerli sanatkar kısa zamanda eriştiği büyük şöhretine rağmen hususi hayatında da temiz bir ev hanımı vasfından bir şey kaybetmemiştir. Genç musiki heveskarlarına her hususta örnek olarak gösterilebilecek kıymetli solistle karşı karşıyayım:S-«Türk musikisinin bugünkü durumu hakkındaki fikirleriniz?»

C-«Anladığım manada Türk musikisi, gazinolarda icra edilen musiki değildir. Halen dinleyicinin musiki zevki ve anlayışı çok değişik ve çeşitli. Hareketli ve neşeli parçalardan hoşlanıyorlar. Musikimizin klasik eserlerine maalesef pek rağbet edilmiyor. Arada sırada bu eserlerden gazino dinleyicisine okuduğumuz zaman ben şahsen huzur içinde sahneden ayrılıyorum. Dinleyiciye kaliteli eser dinletilmesi gerektiği kanaatindeyim.Kaliteli eser demekle, hem klasik musikimizin şaheserlerini, hem de günümüzün sevilen ve bir kıymet ifade eden eserlerini kastediyorum.

Bu arada bilhassa şunu belirtmek isterim: Artık devlet öz musikimize elini uzatmalıdır. Büyük şehirlerimizde, Türk musikisinin tedrisatını yapacak konservatuvarlar veya musiki enstitüleri açıp eleman yetiştirmek ve bu elemanların kendilerini gösterecekleri konser salonları yapmak suretiyle Türk musikisine layık olduğu değer verilmiş olur.»S-«T.R.T.’den (Türkiye Radyo Televizyon) bekledikleriniz?»

C-«Her şeyden evvel hakiki sanatkarın maddi bakımdan tatmin edilmesi, onlara layık oldukları değerin verilmesi ve en müşkülpesent dinleyiciyi bile memnun edecek programların radyolarımızdan yayınlanması en başta beklediğim hususlardır. Zira bugün radyo sanatkarlarının eline geçen para, son derece komik bir rakamdır. Maddi bakımdan tatmin edilen sanatkarın vereceği randıman da o nisbette yüksek olacaktır. Bugün için sayısı gittikçe azalan kıymetli sanatkarlarımızdan istifade yoluna gitmemiz lazımdır. Bu da, bu kıymetleri tatminkar mukavelelerle radyoya bağlamakla mümkün olur. Ayrıca bu değerli kimselerin bilgilerinden de faydalanılmalıdır. Kıymetli sanatkarların bu şekilde radyoya bağlanmaları ile şüphesiz yayınlar da dinleyicileri tatmin etmeye başlıyacaktır.Ayrıca en yakın zamanda da televizyonun faaliyete geçmesini gönül arzu ediyor. Şahsen televizyon yayınlarının faydalı olacağı kanaatindeyim.

Bu arada radyolarımızda Türk müziğine ayrılan 20 dakikalık vakit azdır. Dinleyiciyi bir solistin tatmin edebilmesi için program hiç olmazsa eskiden olduğu gibi 30 dakikaya çıkarılmalıdır.»

S-«Türk musikisi armonize edilebilir mi?»

C-«Klasik musikimize dokunmamak şartıyle, bazı eserler armonize edilebilir. Fakat onların da karakterlerini muhafaza şartıyle.»S-«Yabancı memleketlerden teklif alıyor musunuz?»

C-«Geçen kış almış olduğum tekliflerin en cazibi Paris’ten yapılmıştı. ‘Yedo’ isimli bir müzikholden ısrarla istenmeme rağmen, çok sevdiğim dinleyicilerimden ayrılamamıştım. Fakat artık bu konuyu düşünüyorum ve her halde yakın bir gelecekte dış angajmanlar kabul edeceğim.»

S-«Musiki konusunda istikbaldeki tasavvurlarınız?»

C-«Maddi durumum uygun olursa ufak çapta bir Türk musikisi enstitüsü kurmak idealimdir. Bu enstitüde hevesli ve kabiliyetli gençlere faydalı olmak ve onların arzu ettiğim gibi yetiştiklerini görmek, bana sonsuz bir zevk verecektir.»

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/ses-dergisinin-1964-tarihli-30-sayisi/)

30.12.2020 13:32

Kategoriler:   Ana Sayfa

Yorumlar

  • Yayınlandı: 26 Ağustos 2015 12:39

    Alper Keskin

    nesrin en iyi seslerdendi