Menü

Orhan Bozkurt

Mimar (Edirne 1919). İstanbul Erkek Lisesi’ni (1937) ve İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nin Mimarî şubesini bitirdi (1943). Aynı okulun 1. Bina Bilgisi kürsüsüne asistt ı olan ve bir yıllık askerlik görevi dışında 1953 yılına kadar bu kürsüde kalan Orhan Bozkurt, bu süre içinde Açıkhava tiyatroları adlı doktora tezini verdi (1948), bunu 1953’te Koca Sinan’ın köprüleri adlı doçentlik çalışması izledi.1952-1954 yıllan arasında, üniversitedeki görevine ek olarak İstanbul Tekniker Okulu’nda ahşap yapı ve teknik resim öğretmenliği yaparken 1954’te İ.T.Ü. Teknik Okulu nda serbest resim öğretmeni, 1956’da aynı okulun Mimarlık şubesi şefi oldu; aynı zamanda, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi’nde mimarlık bilgisi dersleri verdi (1955-1956). 1961’de Komşuluk adlı çalışmasıyle profesör olan Orhan Bozkurt, halen İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Çevre Analizi ve Algılaması kürsüsü başkanıdır.

Mimarlıkta kitle ve orantıların ön plana alındığı bir dönemde, profesör Emin Onat ile profesör Clemens Holzmeister’in atelyelerinden yetişen Bozkurt, daha sonraki yıllarda özellikle mekan kavramı üzerinde durmuş, mekan-insan ilişkisini insanın değişen ihtiyaçları yönünden ele alarak mekandaki bu değişmeyi öğrencilerine esnek mekan düzenlemesi kavramıyle vermiştir.Öte yandan, yine mekan-insan ilişkisini insanın değişen psikolojik yapısı yönünden inceleyen çalışmalanyle de mimarlık psikolojisi alanına girmiş, öğretim çalışmalarım da belirli konular üzerinde yoğunlaştırarak özellikle mimari tasarımda öğrenci yetiştirme yöntemleri üzerinde önemle durmuştur.

Mimari uygulamalarında ise Orhan Bozkurt, 1950 yıllarında yavaşlayan İkinci Ulusal Mimari akımının hemen ardından gelişen yenilikleri yansıtır. Türkiye’de yapı teknolojisinin elverdiği oranda dünyadaki mimari gelişmeleri izleyen çalışmaların yoğunluk kazandığı bu 1950 sonrası döneminde, özellikle Ankara Ulus İşhanı uygulamalanyle Gazanfer Beken, Orhan Bozkurt ve Orhan Bolak bu değişmeyi somut şekilde belirlemişler ve cephe anlayışının yenilenmesine önayak olmuşlardı.Orhan Bozkurt, 1954’te Ulus İşhanı ile başlayan uygulamalarını 1956’da yine Gazanfer Beken ve Orhan Bolak ile birlikte yaptığı İmar ve İskân Bakanlığı binası (Ankara), Dr. Ferhan ve Tahsin Tulga evi (İstanbul, 1954-1955), Ankara İşhanı (İstanbul, 1955-1956) ile sürdürdü. Etiler Ulus Mahallesi düzenlemesinde (1958-1963) Orhan Bolak ile çalıştı. 1960’ta Kütahya’da Rifat Çini evini, 1966’da İstanbul Güzelceköy’de kendi yazlık evini yaptı.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

21.02.2021 01:22

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar