Menü

Sadrettin Celal Antel

Eğitimci (İstanbul 1890-1954). İlk ve ortaöğrenimini Numunei Terakki okulunda yaptıktan sonra bir yıl Hukuk Mektebi’ne devam etti. 1909’da devlet hesabına Fransa’da Ecole Normale’de ve Sorbonne’da okudu. 1913’te Türkiye’ye dönünce Adana Öğretmen Okulu müdürlüğü ve pedagoji öğretmenliğine atandı. Ertesi yıl İstanbul’da Kasımpaşa ve Erenköy Numune okulları müdürlüklerinde ve kız liseleri felsefe öğretmenliğinde görev aldı.1927 yılından sonra Çamlıca Kız Lisesi müdürlüğü ve Yüksek Öğretmen Okulu öğretim metotları öğretmenliği yaptı. 1936’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagoji profesörlüğüne atandı. Sadrettin Celâl Antel, Cumhuriyet döneminde ilk eser vermiş eğitimcilerimizden biri olarak gerek yazıları, gerek hocalığıyle öğretmenlerin yeni pedagojik görüşlerle yetişmesinde etkili oldu. 1939’da Birinci Milli Eğitim Şûrası’na sunduğu ve Maarifimiz ve meseleleri adı altında topladığı görüş ve düşünceleri, lise öğretiminin kültür vermekten uzak oluşu, ilköğretimin bazı önemli sorunları, öğretmen, öğrenci, bina bakımlarından ortaöğretim sorunları, imtihanların gerçek değeri gibi konulan kapsıyordu.Antel’in Pedagoji adlı eseri (1930) Türkiye’de türk harfleriyle basılmış ilk pedagoji kitabıdır. Yıllarca öğretmen okullarında ders kitabı olarak kullanılan bu eserde, eğitim olayı ve evrimi, eğitimci için pedagoji bilgisinin neden gerekli olduğu, eğitimin amacı, ilkokulların ödevi, çocuğun eğitiminde okul ve ailenin ortaklaşa çalışması, mesleğe yöneltme, yaratılış tipleri, karakterler ve ahlâk eğitimi gibi konular incelenir.

1927 yılından sonra Çamlıca Kız Lisesi müdürlüğü ve Yüksek Öğretmen Okulu öğretim metotları öğretmenliği yaptı. 1936’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagoji profesörlüğüne atandı. Sadrettin Celâl Antel, Cumhuriyet döneminde ilk eser vermiş eğitimcilerimizden biri olarak gerek yazıları, gerek hocalığıyle öğretmenlerin yeni pedagojik görüşlerle yetişmesinde etkili oldu.1939’da Birinci Milli Eğitim Şûrası’na sunduğu ve Maarifimiz ve meseleleri adı altında topladığı görüş ve düşünceleri, lise öğretiminin kültür vermekten uzak oluşu, ilköğretimin bazı önemli sorunları, öğretmen, öğrenci, bina bakımlarından ortaöğretim sorunları, imtihanların gerçek değeri gibi konulan kapsıyordu.

Yeni terbiye ve tedris tekniği (1931) adlı kitabında Antel, başlıca şu konuları inceler: çocuk ve öğretmen, çocuk ve okul, kusursuz çocuk, öğretimde bilgi ve zekanın değer ve rolü, aktif okul, toplu öğretim, toplu öğretimin dayandığı ruhsal temeller, toplu öğretim karşısında öğretmenler. Bu bilgiler, kitabın yayımlandığı yıllarda ilköğretimimizde yeni uygulanan aktif metot ve toplu öğretim usulleri konusunda öğretmenler için çok yararlı oldu.Eğitimle ilgili eserleri arasında çocuk edebiyatı kitapları da vardır.

Bu eserlerinden başka Tanzimat maarifi, imtihanların değeri, maarif teşkilâtı gibi eğitim konuları üzerinde de araştırmalar, etütler yapmıştır.

Sadrettin Celal Antel ayrıca siyasi görüşleri ve etkinliği olan bir yazardır. 1919’da İstanbul’da kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’nin üyesi olarak bu partinin düşüncelerini yansıtan Kurtuluş ve Aydınlık dergilerinde makaleler yazmıştır.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

12.02.2021 17:00

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar