Menü

Seçkin Selvi Tutuklandı

SEÇKİN SELVİ (ÇAĞAN) Ocak ayının dördüncü günü tutuklanarak Sağmalcılar cezaevine gönderildi. 1968 yılında JOSEF STALİN’in «LENİN» isimli kitabını Habora kitabevine çeviren SEÇKİN SELVİ hakkında kitabın yayınlanmasından sonra savcılık kitapta komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle 6 ncı ağır ceza mahkemesinde dava açmış ve dava sonucu 6 ncı ağır ceza mahkemesi yazıda komünizm propagandası ve öğmesi olmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.Mahkeme tarafından yaptırılan birinci bilirkişi tahkikatında üç kişilik bilim kurulunun incelemesi sonucu Doç. Dr. Edip Özçelik kitapta komünizm propagandası olmadığını belirlemiş, buna karşı Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ise her üç makalede de komünizm propagandasının varlığını yorumlamıştı. Sanık SEÇKİN SELVİ ve müdafi avukat bilirkişi raporuna itiraz etmişler se de mahkeme itirazı kabul etmeyerek aleyhteki bilirkişi raporuna itibar etmemiş ve SEÇKİN SELVİ nin beraatine karar vermişti. 6 ncı ağır ceza mahkemesinin iddia makamını işgal eden savcı kararı temyiz etmiş ve birinci ceza dairesine giden dosya dairenin azası ABDULLAH POLAT GÖZÜBÜYÜK’ün raportörlüğünden geçerek sanık aleyhine bozulmuştur.Dosyanın İstanbul 6 ncı ağır ceza mahkemesine geri yollanmasından sonra davaya yeniden bakılmış bu kez aynı mahkeme Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin istemine uyarak SEÇKİN SELVİ’yi onbeş ay hapis beş ay da Bursa’ya sürgün cezasına çarptırmıştır. Karar sanığın avukatlarınca tekrar temyiz edilmişse de mahkemenin kararı bu kez onaylanmıştır.

YASALAR DIŞI BİR TUTUKLANMA

Başbakan Ferit MELEN basın özgürlüğünden ve demokrasiden sözederek «Herkes kanun teminatı altında değil mi? Neyin edebiyatı yapılıyor.» derken dergimiz sahibi ve sorumlu yönetmeni SEÇKİN SELVİ’nin nasıl yasalar dışı tutuklandığını açıklamamız içinde bulunduğumuz dönemde nasıl bir aydın kıyımı yaşandığını belirler sanıyoruz.KANUN NASIL İŞLEYECEK

SEÇKİN SELVİ hakkında verilen kararın temyizinden sonra Yargıtay ya bu kararı onaylayacak hüküm kesinleşecek, yada kararı bozacak mahkeme yeniden görülecekti. Kararın onaylanması halinde dosya tutuklanma işleminin yerine getirilmesi için infaz savcılığına sevkedilecek, savcılık sanığa yedi gün içinde tutuklanmak üzere başvurmasını bildirecek ve bu işlemler sonrasında tebligatı alan sanık yada tebligat için ikametgahında aranan sanık süre içinde tutuklanma işleminin oluşturulması için başvurmazsa hakkında yakalanma müzekkeresi kesilerek güvenlik kuvvetlerince aranacak.SEÇKİN SELVİ kararı temyiz etmiş ve beklemeğe başlamıştır. ikametgahı kendisini mahkum eden mahkemenin dosyasındaki ikametgahıdır. SEÇKİN SELVİ Türkiye’de bir fikir suçu işlemiştir. Kendisi bir derginin sahibidir. Yeri yurdu belirli ve bilinen bir insandır. Kendisine mahkemenin verdiği cezanın onaylandığı bildirilmemiş, kanunun açık olarak tanıdığı yedi günlük hazırlık süresi tanınmamış ve dört Ocak sabahı 06.30’da ikametgahından dört sivil polisle alınmış, akşam 17.00’ye kadar birinci şubenin hücresinde battaniye altında bekletilmiş, buradan Sansaryan Hanındaki Emniyet Müdürlüğünün müteferrikasına getirilmiş, burada bir gece tutulmuş ve ertesi günü Sağmalcılar cezaevine gönderilmiştir. Polisler SEÇKİN SELVİ’yi evden aldıklarında ilkokula giden iki kızı ve beş yaşındaki oğlu henüz uyumaktaydılar. Polislerin büyük bir gizlilik içinde oluşturdukları bu yasa dışı tutuklanma sırasında SEÇKİN SELVİ beş yaşındaki oğlunu uykuda evde tek başına bırakmak zorunluluğunda bırakılmıştır.VE TANJU CILIZOĞLU’DA

Dergimizin yazarlarından gazeteci TANJU CILIZOĞLU’da aynı anda polis tarafından SEÇKİN SELVİ jle birlikte birinci şubeye getirilerek dört saat birinci şubenin hücresinde alakonulmuş, daha sonra polisler tarafından kendisine mahkeme kararı tebliğ edilmemiş SEÇKİN SELVİ’yi kaçırmakla suçlanarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu çeşit yasa dışı tutuklanma işlemi için kim emir vermiştir. Bu bir kanun dışı davranışsa sorumlusu kimdir TANJU CILIZOĞLU’nun hiç alakası olmayan bir işten dolayı yatağından hücreye taşınmasına ne gerek vardır. SEÇKİN SELVİ’nin yedi günlük süresi niçin tanınmamıştır.Bugün Melen’in adına demokrasi dediği yönetimde öncelikle suç ayırımı vardır. Belli suçların kişilerine hasım gibi davranıimakta kanun koyucunun öngördüğü sanık lehine tutumlar açıklıkla çiğnenmektedir. Ve sonra oturup demokrasi savunması yapılmaktadır.

SEÇKİN SELVİ KİMDİR

1970 yılında ölen ünlü Tiyatro yazarı ve yönetmen SERMET ÇAĞAN’ın eşi olan SEÇKİN SELVİ Amerikan kız lisesi mezunudur. Bir süre gazetecilik yapan SEÇKİN SELVİ daha sonra çevirmen olarak çalışmalarını sürdürmüş, bugüne kadar otuz dört kitap tercüme etmiştir. Halen TİYATRO 72 dergisini çıkarmakta olan SEÇKİN SEVİ, 1957 yılından bu yana sürekli çeviri ile uğraşmaktadır. Çeşitli kuramsal kitaplar, oyunlar, romanlar çevirmiştir. Seçkin SELVİ dört çocuk annesidir.BÜLENT HABORA TUTUKLANDI

Habora Yayınevi sahibi BÜLENT HABORA da geçtiğimiz ay İstanbul Birinci Şube Müdürlüğü tarafından önce gözaltına alınmış bir süre GAYRETTEPE’deki hücrelerde gözaltında tutulduktan sonra Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yasak kitap bulundurmak ve satmak gerekçesiyle tutuklanarak Selimiye’ye nakledilmiştir. Habora daha sonra mahkemece serbest bırakılmıştır.

ÜÇ TİYATRO OYUNCUSU

GİZLİ ÖRGÜT KURMAK GEREKÇESİYLE YARGILANACAK

İstanbul Sıkıyönetim Kumandanlığı tarafından Eylül ayında tutuklanan VASIF ÖNGÖREN, ERDOĞAN AKDUMAN ve HALİL ERGÜN gizli örgüt kurmakla suçlanarak haklarında dava açılmıştır.29 Aralık günü İstanbul’da tutuklu bulundukları Davutpaşa kışlasından Ankara’ya sevkedilen üç tiyatdo oyuncusu hakkında Askeri savcı iddianamesini hazırlamış ve sanıklara tebliğ etmiştir. Sanıklar hazırlanan iddianameye göre Türk Ceza Kanununun 141 e 1. 31. 33 ve 173 üncü maddelerini ihlal etmekten sanıktırlar.

Vasıf Öngören, Erdoğan Akduman ve Halil Ergün’le ilgili davaya başlanmıştır.

ŞEHİR TİYATROLARI TEKNİSYENİ SUAT AŞKİ ÖLDÜ

Şehir Tiyatroları Teknisyenlerinden SUAT AŞKİ Ocak ayının 18’inde geçirdiği bir kalp krizi ile hayata gözlerini yummuştur.

12 yıldır Şehir Tiyatrolarında çalışmakta olan dekor teknisyeni SUAT AŞKİ 42 yaşında, evli ve beş çocuk babasıdır.

Şehir Tiyatrosu bünyesinde çok sevilen bir teknisyen olan SUAT AŞKİ, Yeni Komedi Tiyatrosunda oynanmakta olan HACI YATMAZ oyununda görevli dekor teknisyeni olarak çalışmaktaydı. Oyunun haftalık tatili öncesi gecesinde görevini tamamlamış ve gitmişti. Ertesi günü evinde geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yuman emekçi arkasında beş çocuk ve yeni aldığı katının onbeş binlira borcunu bırakmıştı, ölümü sonrasında oniki yıl emek verdiği kurumun kendisine bir yardımı söz konusu değildi.

Ve Hacıtaymaz’da oynayan oyuncular bu acı olayın arkasında birleşerek çok sevdikleri arkadaşlarına ilk ağızda iki bin lira nakitle erzak yardımında bulundular. Daha sonra Hacıyatmaz oyunu bir askeri okulla Yalova’ya turneye götürülerek SUAT AŞKİ’nin ev borcu kapatılmak istendiyse de başarılamadı.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/tiyatro-dergisinin-1973-tarihli-12-sayisi/)

26.12.2020 20:29

Kategoriler:   Ana Sayfa

Yorumlar

  • Yayınlandı: 1 Eylül 2015 15:45

    NUR HAYAT YÜZEN

    kimler neler çekmişti o dönemde