Menü

The Beatles Çılgınlığı

İnsanların, bilhassa gençlerin daima bir öndere, hareketlerini, yaşayışını, giyinişini, her şeyini taklit etmeyi istedikleri müstesna bir insana ihtiyaçları vardır. Yirminci asrın ilk yarısının iki dünya savaşma seyirci olmuş insanları, kendilerine lider olarak, asırlardan gelen bir alışkanlıkla devlet adamlarını seçmişlerdi. Asnn içinde bulunduğumuz ikinci yansının gençleri ise artık kendilerine örnek olarak sanatkarları seçiyorlar.

The Beatles ÇılgınlığıGençler önce James Dean’e tapınışlardı. Onun ölümüyle sanki hepsi ölmüştü. Sonra Elvis Presley çıktı ortaya. Konser salonlannı birbirine katıp gençlere gitar zevkini aşıladı. Arkasından bomboş bir devre. Nihayet 1963 yılı sonlarında İngiltere’nin endüstri şehri Liverpool’da, yeni bir ümit ışığı belirdi ve öncekilerin etkisini hiç derecesine indirerek. önce Britanya’yı, sonra bütün dünyayı kapladı. İşte böylece beş yıldır gençlerin baştacı ettiği Beatles topluluğu doğdu.

Önceleri bu dört Liverpoollu gencin uzun saçları, acaip yakasız elbiseleri, topuklu çizmeleri alay konusu olmuştu. Onlan taklit edenler ayıplanıyor, örf ve adetlerine son derece düşkün yaşlı İngilizler bu gençlere kötü kötü bakıyorlardı. Fakat gençler, umursamıyorlardı. Çünkü aradıkları kişiyi değil, kişileri bulmuşlardı. Dünya onlara «vız» geliyordu!…

Kısa bir süre sonra konser salonları, Beatles ismini duyunca, baygınlık geçiren kızlar, hepsi birer Beatle olmuş delikanlılarla dolup taşmaya başladı. Ve bir yıl geçmeden binlerce amatör topluluk İngiltere’yi adeta istila etti. Gitar satışları yüzde iki yüz artmıştı. Ünlü sinema mecmuaları yalnız şarkıcı ve müzik topluluklarından bahsediyordu. Ağırbaşlı olarak tanınan İngiltere, artık dünyanın her an bir yenilik beklediği bir ülke haline gelmişti. Mini – etek modasıyla moda merkezi Paris’ten, Londra’ ya kavmış, Fransız’ların o eksantrik tipli modellerinin yerini, uzun saçlı, uzun bacaklı, şişman yanaklı İngiliz kızları almıştı. Hollywood sineması bile yenilgiyi kabul etmişti. Terence Stamp, David Hemmings, Julie Christie, Samantha Eggar gibi uzun saçlı, mini etekli artistler Beatles’in açtığı çığırla dünya gençlerin sevgilisi haline gelivermişlerdi.

BEATLES NİÇİN SEVİLİYOR?.

The Beatles Çılgınlığı– «Annem, babam bana onlan örnek göstermediği için, onlar da benim gibi oldukları için seviyorum Beatles’ı,» diyor günümüzün gençleri. Aslına bakarsanız bu dört İngiliz’in bizlerden ayn, üstün hiç bir yönleri yok. Çoğumuzun sesi kadar sesleri, normal icraları, yok denecek kadar az müzik bilgileri var.

İşte gençler, bu yüzden, yani kendileri gibi oldukları için seviyorlar Beatles’ı.

Zaman geçtikçe gençler bu dört delikanlıyı kendilerine ilâh yaptılar. Caddenin birinden kraliçe, diğerinden bir Beatle geçse, kraliçenin geçtiği tarafta bir tek genç kalmıyor. Gençler, «Siz kim oluyorsunuz? İşte bizim asıl kralımız bunlar,» gibisine bir tavır takmıyorlar. Kraliçe bakıyor ki, Beatles’ın boynuna taktığı bir boncuk, Londra kulesindeki kraliyet mücevherlerinden daha kıymetli, hemen harekete geçiyor ve dört Beatle’a «Mümtaz vatandaş» payesini veriyor. Böylece «Gençlik imparatorluğu» genişledikçe genişliyor!

Beatles topluluğunun tutmasının gerçek sebebi insanların aradığı değişiklik arzusudur. Yüzyılımızın özelliklerinden biri de, şüphesiz her şey gibi insanların da makineleşmiş olması. Bu konuda ünlü bir Japon hikayesi vardır ve şöyle özetlenebilir:

– «Adamın biri, bir gün otobüsten iner. Evine doğru yürür, blok apartmanlardan birine girer, asansöre biner. Kapıyı karısı açar, hemen mutfağa döner. Adam paltosunu çıkarır, koltuğuna oturur, gazetelerini okur. Tekrar zil çalar, kim diye kapıya bakar. Bir de ne görsün, gelen evin beyi değil mi? Meğer girdiği ev kendi evi değilmiş!»

The Beatles ÇılgınlığıBiraz mübalağalı olarak anlatılan «Talisman» adlı hikayede gerçek mana, insanların yaşayışlarının monotonluğu ve benzerliğidir. İşte dört Beatle, insanların bu değişiklik arzusundan faydalandılar. Buna bir de, şahsiyetini henüz bulamamış gençlerin, yaşlılardan farklı olmak, onların yapamadığım yapıp giyemediğini giymek isteğini katarsak, Liverpoollu dört gencin, niçin bu derece tutulduklarını daha iyi anlayabiliriz.

Çeşitli devirlerde müzik akımlan çıkaran, Bach, Beethoven, Wagner, Debussy gibi gerçek müzisyenler bile, devirlerinde bu kadar etkili olamamışlardı. Beatles üyelerinden George Harrison’un dediği gibi, topluluk neye elini uzatsa, ne yapsa hemen gençler tarafından benimseniyor. Uzun saçla sahneye çıkan Beatle’lar, dünya gençlerinin uzun saçlı olduğunu görünce, saçlarını kısaltmalardı.

Bir de baktılar ki İngiliz gençlerinin saçları da kısalmış. Bir Hindistan gezisi icat edip Hint tipi kıyafetler, boncuklar, acaip bıyıklar bıraktılar. Bir aya kalmadı, bütün dünya bıyıklı, boncuklu, Hint gençleriyle doldu!…

Beatles topluluğu, kıyafetlerinden ziyade müzik stilinde de değişiklik yaptı. Bazı long playlerini sırf solo, bazılarını değişik vokallerle süslediler. Hint milli sazı sitarla, Hint müziğini andıran plaklar yapıp çoğu zaman ilk stillerine döndüler.

The Beatles ÇılgınlığıÜnlü İngiliz dörtlüsünün bütün münekkitleri şaşırtan tek bir özelliği var: Müzik bilgileri pek az olan John Lennon ve Paul Mc Cartney’in hiç biribirine benzemeyen besteleri. Bu besteler öyle değişik ki, ünlü popüler müzik bestecileri bile Beatles’a «Mucize» demekten kendilerini alamıyorlar. Gerçek olan ise, bu güzel besteleri en kötü çalıp söyleyenin yine Beatles oluşu. Besteler ünlü orkestralar tarafından doldurulup başka şarkıcılar tarafından söylenince gerçek değerleri daha iyi anlaşılıyor. Beatles grubunun elemanlarının sempatik sesleri, bu kötü icrayı örtüyor olmalı ki, listelere girmeyen plakları hemen hemen yok gibi.

Müzik akımları çıkaran, dünya modasına hükmeden, konser salonlarını genç kızlara mekan eden, müzikle ilgili her çeşit endüstriyi etkisi altında bırakan Beatles grubunun, kendilerine ait bir felsefe meydana getirmeleri bekleniyordu ve Beatles bunu da başardı. Onların dünyaya yaydıkları felsefenin ana hattı, dünyanın kötülüklerini değil, iyi yönlerini görmektir. Her şeyde eğlenilecek bir taraf aramak bilhassa John, Paul ve George’un en bariz özellikleridir. Beatle’lar dünyaya beatniklerin aksine ölmek için değil, yaşamak için geldiklerini her fırsatta savunurlar.

Beatles topluluğu şimdiye kadar gelmiş geçmiş en ünlü müzik grubu olarak artık hiç bir şey yapmasa bile, müzik tarihine geçmiş bulunuyor. Gençlerin onlardan hala bıkmaması da Beatles’ın birincilik tahtında daha yıllar yılı oturacaklarını açıkça ortaya koyuyor.

(Alıntıdır. Bkz. http://www.tozlumagazin.net/shop/urun/ses-dergisinin-1968-tarihli-40-sayisi)

10.08.2019 22:59

Kategoriler:   Ana Sayfa

Yorumlar

 • Yayınlandı: 24 Ağustos 2015 17:48

  DAMLA GÜZEL

  john lennon !!
 • Yayınlandı: 24 Ağustos 2015 17:48

  MÜSLÜM KOŞAN

  birini ayrı tutmak olmaz grup çok iyiydi
 • Yayınlandı: 24 Ağustos 2015 17:49

  DAMLA GÜZEL

  grup güzel ama john lennon bir başka güzeldi