Menü

Tülin Elgin Kendini Harcadı

PAZAR “Kendi kendini harcayanlar” adlı bu yazı dizisine Tülin Elgin’le devam ediyor. Elgin’in kendi kendini, harcamasının genellikle üç nedeni vardır. Birincisi sık sık ortadan kayboluşları, İkincisi intiharlara teşebbüs etmesi ve üçüncüsü de “Soyunan Kadın”la “Genç Kız” tipleri arasında bocalayıp, bir türlü sinemadaki çizgisini bulamayışıdır.Tülin Elgin gerçekten de, Türk Sinemasının “İyi Oyuncu”larındandı. Örneğin “Ve Allah Gençleri Yaratti” adlı filminde baş kadın oyuncu Leyla Sayar’ı gölgelemiş, dikkati çekmişti… “Karanlıkta Uyananlar” la bu “İyi Oyun’unu sürdürmüş, ismini daha çok duyurmaya başlamıştı. Ne var ki, Tülin Elgin’in çapraşık ve düzensiz bir özel hayatı vardı. Yanlış ve hatalı sapmalarla dolu yaşayışı, ister istemez sinema hayatına tesir ediyor, üstelik en dikkati çektiği bir anda bindiği dalı kesiyordu. Öyleki Elgin, zaman zaman ortadan kayboluyor ve sinemaya her dönüşünde de, işe yeniden başlamış oluyordu. Ve her yeni dönüşünde yeni açmazlara düşmeden, eski açıklarını da, sessiz sedasız kapatması gerekirken, o tersini yapıyordu. Film yapımcıları ikide bir ortadan kaybolup, belirli bir süre için sinemayla ilişkilerini kesenleri deği, gözlerinin önündekileri baştacı ediyorlardı. İşte yanlış, sapmalarından biri, bu çekip gitmeleriydi. Tülin Elgin’in .

Bunun yanısıra ikinci bir yanlış davranışı daha vardı. Elgin bir takım sebepler yüzünden sık sık intihara teşebbüs ediyor, böylece hiç farkında olmayarak kendi kendini harcıyordu Yapımcıların Tülin Elgin’e olan “İş Güveni” sarsılıyordu. Nedenleri ne olursa olsun, bir sinema oyuncusunun intihara teşebbüs etmesi elbetteki yanlıştı. Çünkü, yapımcılar için bu tür intihar olaylarının nedenleri önemli değildi. Onlar için öncelikle önemli olan üzerine kumar oynadıkları oyuncuların yaşama düzeniydi…

… Ve Tülin Elgin‘in sinema hayatında bir türlü bulamadığı yan da çizgiydi. Elgin hangi çizginin oyuncusuydu? Bazı kere küçük şirketlerin filmlerinde birinci büyük şirketlerin filmlerinde ise çoğunlukla “İkinci Kız” oynuyordu… Elgin’e sorulduğunda:– “Ben diğer soyunanlardan farklıyım, vamp kadın değilim. İstenirse genç köylü kızı bile oynıyabilirim” diyordu…

Diyordu, ama hiç bir ayırım yapmadan dilediği ve istenildiği biçimde soyunuyor filmlerde işi teşhirciliğe kadar götürüyordu. Bütün bunlardan sonra seyirci Tülin Elgin’i nasıl’ masum genç kız olarak kabul edebilirdi? İşte Elgin’in sinemada çizgisini bulamayışının gerçek sebebi de Genç Kız’lıkla “Soyunan Kadın” ve “Birinci” ile “İkinci Kadın” arasındaki çırpınışlarıydı… Böylece intihar olaylarının kahramanı Tülin Elgin’le, soyunan Tülin Elgin elele verip, iyi oyuncu Tülin Elgini harcamışlardı…

(Alıntıdır. Bkz. http://www.tozlumagazin.net/shop/urun/pazar-dergisinin-1966-tarihli-528-sayisi/)

26.09.2020 20:19

Kategoriler:   Ana Sayfa

Yorumlar

  • Yayınlandı: 26 Ağustos 2015 11:32

    Cemre Kan

    sopa gibi vucutla kendini harcasın bencede :)