Menü

Turgay Betil

Turgay Betil ismini yadırgamıyacaktır. Genellikle dergimizin kapaklarını yapan uluslararası ünü olan bu sanatçı ülkemizin yetiştirdiği güçlü rafikerlerden birisidir. İlginizi çeken bir kitap kapağı, bir tiyatro afişinde yada günlük reklam işlerinde yapanını aradığınızda pek mümkündür ki TURGAY BETİL ismini bulabilirsiniz.

Dünyada en ilgi duyulan grafik sanatının giderek günlük yaşamın içinde yaygın bir yer aldığını görüyoruz. Türkiye’de bu yagınlaşma içinde bu dalda güçlü sanatçılar yetiştirmekte ne yazık ki bu sanatçıların ünü kendi ülkelerinden çok dış ülkelerde yansımaktadır. Tüm değerlerine sırt çevrilmiş emperyalizmin uyduluğundaki ödenekli sanatçılara devlet kesesinden yada egemen sınıflar kurumlarından ulufe dağıtıldığı bir ortamda yaşıyoruz. Tam bir değerler karmaşasının tozu dumanı içinde zaman zaman çeşitli sanat dallarından sanatçıları ve yapıtlarını tanıtmayı deneyeceğiz. Bu tanıtmaya sevinerek Turgay Betil’den başlıyoruz.

SEViNCi SOLUGUNDA BiR SANATÇI

Turgay Betil sevinci sol,uğunda bir sanatçıdır. 1965 yılında Güzel Sanatlar Akademisinin Grafik Sanatlar bölümünü başarı ile bitiren Turgay Betil okul sıralarında iken Tef ve Taş – Karikatür – Büyük Gazete – Perde dergilerine karikatürler çizmiş bu arada mesleği ile ilgili sayısız işler yaparak bir çok konkurda ödül kazanmıştır.

Turgay Betil dünya görüşünü yansıtan grafik çalışmalarını özellikle afişlerini çağrılı olarak dış ülkelerdeki sergilere göndermektedir.

Başka bir deyişle yurt dışında grafik sanatlarla ilgilenen kurumlar bu alanda yapılacak Uluslararası çalışmalarda forgay Betil’in kapısını çalmaktadırlar. 1966’dan bu yana, dünyanın her köşesinden gönderilen binlerce afişin uluslararası bir jüri tarafından elenerek sergilendiği Varşova Uluslararası Afiş Bienali’ne çağrılı olarak katılmakta ve her bienali’de işleri sergilenmektedir. Şimdiye kadar sergilenen afişlerinden beşi Wilanov’daki afit müzesinde bulunmaktadır.

Halen davet edildiği uluslararası turistik afişler sergisinde Türkiye ile ilgili üç afişi sergilenmektedir.

Ayrıca bu yıI Amerika’da Colorado Uluslararası Grafikçiler Kongresine ve bu kongre paralelindeki sergiye davet edilen tek Türk grçıfik sanatçısıdır. Turgay Betil Grafik sanatı üzerine dünyanın en önemli yayını olan GRAPHIS yıllığına ve gene aynı yayınevinin bu yıl ilk defa yayınlamaya. başladığı «GRAPHIS POSTERS» adlı Afiş yıllığında yayınlanmak üzere yapıtları istenmiştir. Betil bu nitelikteki bir yıllığa giren ilk Türk grafikçisidir.

Sanatçı halen Varşova ve UNESCO’nun açtığı bir afiş yarışmasına da çağrılmıştır.

Türkiye’deki grafik sanatının son yıllarda gösterdiği aşama. için Turgay Betil şunları belirlemektedir: «Kökeni taa Hititlere ve daha da öncelere ulaşan bir bildirişim aracı olan grafik sanatlarının yurdumuzdaki gelişiminin doğal olduğu kanısındayım. Kaldı ki, çok önceki zamanlara kadar uzanan bir de minyatür ve yazı geleneği olan bir ulusuz.

Tüm bu olanaklar içinde Türk grafik sanatçılarının çağdaş an’layışa, ulaşması bir anlamda doğal sayılmalıdır.

Son yıllardaki aşama bu alt yapının etkisi ve daha önemlisi «Bu işe» gönülden tutkulu «Bir kaç» grafik sanatçı arkadaşın sağlam ve saygılı adımları ile gerçekleşmektedir.

Özünü mutlak benimseyen ama çağdaş düşünceyi, gelişimi yakından izleyen bu «Bir kaç» arkadaşımla birlikte, daha sağlam bir yarından çok mutluyum.»

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/tiyatro-dergisinin-1973-tarihli-17-sayisi/)

10.02.2017 14:56

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar