Menü

Türkan Şoray Ve Tamer Yiğit’in El Falı

İnsanların el çizgilerinden karakterlerinin tahlili ve geleceklerinin tayini, dünyanın her yanında rağbet gören bir usul olmuştur. Bizim de bazı şöhretli sinema artistlerinin elleri üzerinde yaptığımız incelemeler hayli ilgi çekici sonuçlar bulunuyor. Türkan Şoray ile Tamer Yiğit’in el çizgilerinin ifade ettiği manaları anlatıyoruz.İNSANLAR hep karşılarındaki kimselerin yüzlerine ve gözlerine bakarak konuşurlar. Oysa bu alışkanlıktan bir an vazgeçseler de, konuşma sırasında kişiler birbirlerinin ellerini incelemeye kalkışsalar kimbilir ne ilgi çekici sonuçlara varırlar. Ancak ellerin dilinden anlamak zordur ve bu yüzden de birçok sırlar, niyetler gizli kalır. Bu problemi halletmiş kimseler eli, sözlerden ve hareketlerden çok fertlerin iç alemlerini duygu ve düşüncelerini ortaya koyan bir unsur sayarlar.

Eller önce şekil olarak sahiplerinin durumunu, temayüllerini hatta hastalıklarını belli eder. Etli, tombul, güdük bir el ile kuru, kemikli ve ince uzun bir elin, ya da avuç içleri nasırlaşmış bir el ile pembe beyaz, yumuşak bir elin sahipleri, karakter ve yetişme bakımından tamame birbirlerinin zıddıdır. Bu arada, arızaları tırnak, deri ve eklem yerlerinde görülen hastalıklar, titiz bir el incelemesi ile ortaya çıkabilir. «Mona Lisa» tablosundaki gözler kadar eller de uzmanların dikkatini çekmiş ve uzmanlar «Tablodaki kadının elleri şiş, bu resim yapılırken mutlaka model hamileydi» demişlerdir. Bunun dışında zeki ve çalışkan kimseler ellerinden kolayca anlaşılır.Ayrıca çeşitli ırklara göre elin biçimi de değişmektedir. Zencilerin eleri uzun ve incedir. Beyaz ırkın kuzey yarım kürede oturanları geniş ve büyük ellere sahiptirler. Orta Asyada yaşıyanların elleri küçük, fakat parmakları bu ellere göre nispetsiz denilecek derecede büyüktür. Karışık bir ırktan gelen Amerikalıların ellerinin sırtı şişkin, parmakları sert ve kuru, tırnakları ise büyük ve biçimlidir.

Elin yapısından ve aldığı durumdan doğan mana gibi el çizgilerinin ifade ettiği mananın da ayrı bir önemi vardır. Napolyon’un eline bakan falcılar ona «İki defa her şeyini kaybedip kazanacaksın, en sonunda sürgünde öleceksin» demişlerdi. Marilyn Monroe’da el çizgisi uzmanlarından hayat çizgisinin çok kısa olacağını öğrenmişti.Bazı kimseler el falına çok inanırlar, bazıları da gerçeklerden korktukları için buna inanmaz görünür ve ellerini, el çizgileri uzmanlarına göstermekten kaçınırlar.

El çizgileri üzerine yazılmış kitapları okuyan, bu konuda incelemelerde bulunan herkes karşısındakilerin ellerini incelerse onlar hakkında ilgi çekici bilgilere sahip olur… Biz, burada, kendi ölçülerimize göre Türk sinema artistlerinden bazılarının ellerini inceledik ve merakla okunacağını ümit ettiğimiz sonuçlara vardık. Bu sonuçlar bir kısım artistlerimiz için acı, bir kısmı için de tatlı olabilir. Fakat bizim incelemelerimiz aslında tahminlere dayanmaktadır. Yazılanları daha çok dikkat edilmesi gereken hususlar olarak okumalı ve ne artistlerimiz, ne de hayranları her hangi bir endişeye kapılmamalıdırlar.Türkan Şoray’ın el çizgileri çok enteresandır:

1 — Canlılık hayatiyet gösteren çizgi gayet derin. 2 — Ömür çizgisi, epeyce kısa. 3 — Kafa çizgisi uzun değil. 4 — Kalb çizgisi, onun, duygularına bağlı olduğunu gösteriyor; uzun, derin ve bütün çizgileri geçip gidiyor. 5 — Venüs çizgisi. 6 — Kader, talih çizgisi. 7 — Güneş çizgisi. 8 — Sezgi (Merkür) çizgisi. Türkan Şoray’ın el çizgileri, her zaman raslanmıyan tiptendir.

HAYAT ÇİZGİSİ: Türkan Şoray’ın hayat çizgisi yazık ki, pek uzun değil ve kesintili. El çizgileri uzmanlarına göre, hayat çizgisi bilekteki çizgilere kadar inmezse el sahibinin hayatı kısa demektir… Bu yorumla biz Türkan Şoray’ı ve hayranlarını biraz üzmüş oluyoruz. Ancak «Hayat Çizgisi» nin yanı sıra vücut sağlığını gösteren çizgi epeyce uzun olduğuna göre, hayat çizgisinin kısa olması akla, büyük bir kaza tehlikesini getiriyor. Bu bakımdan Türkan Şoray’ın çok dikkatli bir hayat sürmesi gerekiyor. Sol elindeki bu kısa çizgi, sağ elinde de aynı şekilde olduğuna göre, ihtimal halindeki bu özellik, kesinlik kazanıyor. Çok kimsenin sağ ve sol elindeki çizgiler birbirine hemen hiç benzemez. Türkan Şoray’ın hayat çizgisinin iki elinde de kısa olması büyük bir talihsizliktir. Marilyn Monroe’nun hayat çizgisinin de kısa olduğunu hatırlarsak, Türkan Şoray’a hayatını titizlikle korumak zorunda olduğunu hatırlatmayı bir vazife biliriz.KAFA ÇİZGİSİ: Kendine güveni yok. Hep başkası tarafından idare edilmeye muhtaç, bu şeklin belirtisi. Davranışlarında aklını değil, daima duygularını ön plana almaya alışmış. Kendi aklıyla bir iş yapmadan hep başkalarına danışıyor. Orta derecede bir zeka. Hayat çizgisinin yanı sıra kafa çizgisinin kısalığı da ilgi çekecek derecede.

KALB ÇİZGİSİ: Uzun ve derin bir çizgi. Her şeyden önce duygularına ve kalbine bağlı. Bu bakımdan hayatı, kalbine hükmeden kimselere göre şekil alacak. Sevdiği insan için yapmıyacağı fedakarlık yok. Bütün dünyası aşk ve sevgi üzerine kurulu. Maddi endişe diye kafasında bir şey mevcut değil. Cömert, çabuk dost olan, sevince son derece büyük bir aşkla seven karakter.KADER ÇİZGİSİ: Kaderi kafa çizgisiyle değil, kalb çizgisiyle kesiştiğine göre hayatının gidişi kalbine bağlı. Bu bakımdan Türkan Şoray’ın ileride ne yapacağı, önceden katiyen kestirilemiyor. Tesadüflere bağlı bir hayat sürecek.

GÜNEŞ ÇİZGİSİ: Bu çizgi şahsiyetin yapısını, sanat ve başarı kabiliyetini, başkalarını cezbetme özelliğini gösterir. Talihli ellerde bu çizgi muhakkak vardır. Türkan Şoray’ın elinde güneş çizgisi dördüncü parmak dibine doğru gayet belirli bir şekilde uzanıyor. Sanatçı ruhu ve maddi yönden zengin talihi böylece ortaya çıkıyor.

HAYATİYET ÇİZGİSİ: İki elinde de bu çizgi mevcut. Çok canlı, neşeli, hayat dolu karakterini gösteriyor. Keder, üzüntü hali uzun sürmiyecek, neşeli bir hayat sürecek.VENÜS TEPESİ: Orta parmağın dibindeki kabartı hassasiyet belirtisidir. Türkan Şoray’da çok kuvvetli bir çıkıntı halinde. Onun aşk ilahıyla bağı olduğunu gösteriyor.

Tamer Yiğit’in elinde tepelerin işaretlenmesi:

1 — Venüs tepesi. 2 — Baş parmak tepesi. 3 — Küçük Mars tepesi. 4 — Jüpiter tepesi. 5 — Satürn tepesi. 6 — Apolio tepesi. 7 — Merkür tepesi. 8 — Mars tepesi. 9 — Ay tepesi.

HAYAT ÇİZGİSİ: Gayet kuvvetli ve uzun olması hayatının uzun olacağını gösteriyor. Dış tesirlere dayanıklı, kolay kolay bozulmıyan bir sıhhate sahip.

KAFA ÇİZGİSİ: Makul davranışlar, anlayış, karar verme kabiliyetinin genişliği, çok sıhhatli ve doğru hareketler. Hedefe varma azmi, kuvvetli. Ancak karar verme bakımından biraz ağır kalıyor.

KALP ÇİZGİSİ: Çabuk inanan, bağlandığı insanı aldatmıyan sadık, sebatkar duygular, saygılı hisler besliyen, temiz bir kalb.KADER ÇİZGİSİ: Eline geçen fırsatları iyi kullanırsa başarı kazanacak. Hayalında tesadüfler büyük rol oynıyacak. Kalb ve kafa çizgileri arasındaki çarpı işareti şeklindeki çizgi büyük talihini gösteriyor. Dünyanın talihli insanlarından biri. Büyük şansa sahip olmuş ve bu şansı devam edecek.

GÜNEŞ ÇİZGİSİ: Sol elindeki güneş çizgisi kuvvetli ve derin. Bu da talihli bir ele sahip olduğunu gösteren ikinci doğal belge.

CİNSİYET ÇİZGİSİ: Bu çizgi gayet kuvvetli görünüyor.SAĞLIK ÇİZGİSİ: Tıpkı hayat çizgisi gibi gayet belirli. Bu da sıhhatinin sağlamlığını gösteriyor.

SEVGİ ÇİZGİSİ: Belli belirsiz sezgi yerine mantık ve akıl metodunu kullanıyor demek.

MERKÜR ÇİZGİSİ: Alçak gönüllü, çevresiyle uzlaşma isteği, intibak kabiliyetinin kuvveti görünüyor.

VENÜS TEPESİ: Aşk ilahı Eros’un tesirini gösteren bu çıkıntı Tamer Yigit’te gayet belirli.MARS TEPESİ: Başladığı işi sonuna kadar götürme kabiliyetiyle birlikte çekingenlik de görünüyor. Atılgan olmaması yüzünden büyük kayıpları olacak. Karışık şeylerden hoşlanmıyor.

SATÜRN TEPESİ: Orta parmak dibindeki bu kabartı ciddiyet, sorumluluk duygusu ve zihnini bir nokta etrafında toplıyabilme özelliğini gösteriyor. Bu bakımdan Tamer Yiğit her zaman güvenilir bir karaktere sahip, ağırbaşlı bir kimse hüviyetinde görünüyor. İleride bu vasıflarından dolayı toplum içinde kendine daha da iyi bir yer yapacak.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/ses-dergisinin-1964-tarihli-49-sayisi)

01.01.2021 01:15

Kategoriler:   Ana Sayfa

Yorumlar

  • Yayınlandı: 26 Ağustos 2015 12:25

    Filiz Taştan

    Türkan Şorayın eli bile güzel yahu :)
  • Yayınlandı: 15 Temmuz 2016 15:14

    Esin Sırmalı

    Allah uzun ömürler versin tutmamış falı iyi ki