Menü

Veledrom Bitmek Bilmiyor

BURSA’NIN ezeli bir derdi. Altı yıldan beri inşaatı devam eden Veledrom. Bu güne kadar devlet babanın kasasından 2,5 milyona yakın harcamadan sonra, «Oh… bitti, derken, büyük bir skandal daha doğurdu bu Veledrom.»1968 yılında çizilen projede, Veledromun kale arkalarına rastlayan kısımları, beynelmilel normlara göre 38 derecelik bir açıdan fazla olmaması gerekirdi. Oysa 55 derece gösterilmiş ve müteahhit bu ölçüye göre Veledromu inşa etmiştir. Ancak inşaat sona erip Veledrom tam anlamı ile meydana çıkınca, kale arkalarına düşen kısımlar eğri bir apartman duvarı şekline bürünmüştür. İlk denemeyi yapmaya kalkan bir bisikletçi, bu kısma geldiğinde «sırat köprüsü» örneği ortaya çıkmış ve kendini beton zeminin üstünde bulmuştur. Duruma el koyan yetkililer, işi ehil bir mimara inceletince büyük hesap hatası meydana çıkmış ve Veledromun kullanılamıyacağı saptanmıştır. Şimdi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, kimi mes’ul tutacak orası bilinmemektedir. Bilinen Devlet kasasından ödenen 2,5 milyonun sokağa atıldığıdır.

(Alıntıdır. Bkz. https://www.tozlumagazin.net/shop/urun/hayat-spor-dergisinin-1974-tarihli-33-sayisi)

19.01.2021 00:35

Kategoriler:   Spor

Yorumlar